SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach

Archiwum


Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Gryficach

22.04.2012
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Gryficach
we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Czesława Miłosza w Gryficach


Nowotwór krwi, czyli białaczka, diagnozowany jest w Polsce co godzinę. Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje.
Im więcej potencjalnych dawców tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska przeprowadzi „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”, podczas którego zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców.

Kto może zostać dawcą?
Rejestracja jako potencjalny dawca jest bardzo poważną decyzją. Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu; zazwyczaj dokonuje się tego z krwi obwodowej dawcy.
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Daj się odnaleźć! My też tam będziemy!
Przyjdź i zrób coś naprawdę wyjątkowego – zarejestruj się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.
Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się dnia 22 kwietnia 2012r.
w godz. 10.00 – 17.00, w Gryfickim Domu Kultury ul. Niepodległości 53.

Więcej informacji: www.dkms.pl
Fundacja DKMS Polska Baza Dawców Komórek Macierzystych tel.: (22) 331 01 47
Kontakt do organizatora lokalnego: Monika Warda tel.: 512 801 571

Członkowie i opiekun
Szkolnego Klubu Wolontariusza z „Miłosza”
Na podstawie materiałów źródłowych: szczecin.eu ; naszgloswybrzeza.pl

Wiosenny spacer

Z okazji Dnia Przedsiębiorczości dnia 22 marca 2012 wolontariusze pod opieką Pani Beaty Kowalskiej współorganizowali spacer dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dzięki tej pomysłowej inicjatywie młodzieży a przede wszystkim Dyrektora DPS Pani Marzeny Pelc, pensjonariusze ponownie zwiedzili piękny Park Japoński oraz nasze wspaniałe miasto Gryfice. Było to niezwykłe przeżycie dla nas oraz naszych podopiecznych.

Dzień Kobiet w Domu Pomocy Społecznej w  Gryficach

Dnia 8 marca 2012r. mieszkańcy Gryfickiego Domu Pomocy Społecznej wraz zaproszonymi gośćmi wspólnie obchodzili to wyjątkowe święto, jakim jest Dzień Kobiet. Pod opieką Pani Beaty Kowalskiej młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Wolontariusza przygotowała ciekawy repertuar muzyczny, w którym znalazły się piosenki z dawnych lat oraz życzenia dla wszystkich uczestników spotkania. Dodatkową atrakcję zaś stanowił multimedialny pokaz zdjęć z udziałem mieszkańców. Miłym podsumowaniem były przygotowane przez Panią Dyrektor Marzenę Pelc upominki dla wszystkich uczestników spotkania oraz słodki poczęstunek.
Było nam bardzo przyjemnie gościć w Domu Pomocy Społecznej
w gronie przyjaciół. Zobacz naszą galerię.

Szlachetna Paczka 2011

Szlachetna Paczka 2011
Po raz jedenasty w Polsce, trzeci raz w Gryficach odbędzie się finał projektu SZLACHETNA PACZKA organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program pomocy dla rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa. Celem akcji jest bezpośrednia i skuteczna pomoc, która wiąże się z wcześniejszym rozpoznaniem potrzeb osoby i konkretną odpowiedzią na nie.
Nasi wolontariusze pomagają naprawdę potrzebującym. Zwyciężają beznadzieję. Przywracają wiarę w ludzką dobroć. W szczególności docieramy do rodzin niepełnych, wielodzietnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, który dotknęło nieszczęście oraz do takich, który bieda jest niezawiniona.
Nasi wolontariusze to prawdziwi bohaterowie. Pomagają naprawdę potrzebującym. Zwyciężają beznadzieję. Przywracają wiarę w ludzką dobroć. Wchodzą w świat biedy, docierają do ubogich rodzin, rozmawiają z nimi o przyczynach zaistniałej sytuacji, próbują ich zrozumieć, pytają o najpilniejsze potrzeby do życia.

Co robimy MY wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI?
 docieramy do rodzin w trudnej sytuacji materialnej, przeprowadzamy wywiad środowiskowy i pytamy o najpilniejsze potrzeby
 opiekujemy się wybranymi rodzinami (od 1 do 3) w czasie trwania akcji
 jesteśmy w stałym kontakcie z darczyńcami przygotowującymi dla nich PACZKĘ
 przygotowujemy opis sytuacji rodziny oraz listę jej potrzeb, następnie publikujemy te dane w internetowej bazie rodzin,
 bierzemy udział w akacjach promocyjnych,
 dostarczymy PACZKĘ rodzinie w czasie finału akcji w dniach 10-11 grudnia 2011.


Poczuj, co to znaczy być bohaterem w swoim mieście. Znajdź w sobie siłę i odwagę, by zmieniać świat na lepsze ! Możesz zostać darczyńcą. Wejdź na stronę: Link i wybierz rodzinę, której możesz pomóc.

Historia Szkonego Klubu Wolontariusza (SKW)

Wolontariat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach zainicjował swą działalność w 2008 r.  Inicjatorem i opiekunem SKW była Anna Buchholc- pedagog szkolny.

Szkolny Klub Wolontariusza stanowili uczniowie technikum, liceum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, którzy angażując się w różnorodną działalność na rzecz drugiego człowieka, potrzebującego pomocy, działali w różnych wybranych przez siebie obszarach zadaniowych: pomoc w nauce dzieciom uczęszczającym do świetlicy środowiskowej; organizowanie gier i zabaw, zbiórki charytatywne, honorowe krwiodawstwo, ogolnopolską akcję Szlachetna Paczka, spotkania z mieszkańcami DPS w Gryficach.

Od 2009 roku opiekunem jest Beata Kowalska- pedagog szkolny, króry wraz członkami oraz sympatykami wolontariatu koordynuje działalność SKW wokół podstawowego celu, a mianowicie: bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka potrzebującego pomocy, realizowanej poprzez zadania:

1. Pomoc zainteresowanym osobom w znalezieniu miejsca dla rozwijania swojej aktywności społecznej na zasadzie wolontariatu.
2. Wolontariat wśród Pensjonariuszy Domu pomocy Społecznej w Gryficach.
3. Wolontariat wśród dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gryficach.
4. Aktywne uczestwnictwo oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
5. Wolontariat w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka”
6. Organizowanie zbiórek pienięźnych na rzecz poszkodowanych w zdarzeniach losowych
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowywujących naszych wolontariuszy.
8. Aktywny udział w szkoleniach, warsztatach oraz uroczystościach dotyczących wolontariatu.
9. Aktywna współpraca z instytucjami oraz organizacjami zaangażowanymi w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.
10. Aktualizowanie informacji dotyczącej działalność SKW na stronie internetowej. 

DKMS POLSKA

NA CZYM POLEGA SZLACHETNA PACZKA?

WOLONTARIUSZE NA EURO 2012

Kreator stron www - szybka strona internetowa